Azpiegitura

Viviendas

Etxebizitzak eta bestelako osagaiak

Azpiegiturak lurzoruaren eskuratze eta sustatze publikoa kudeatzen dugu. Halaber, etxebizitzak, lokalak, aparkalekuak eta trastelekuak egiteko erabiliko diren bizitegi-eremuak urbanizatu eta kudeatu egiten ditugu, betiere babes publikoren baten mende egongo direnak.

Etxebizitza mota horietako bat eskuratu ahal izateko beharrezkoak diren izapideei dagokien informazioa kontsultatu ahal izateko (baldintza pleguak, epeak, eskabideak eta esleipenak esate baterako) Azpiegiturakera jo dezakezue posta elektronikoz: azpiegiturak@bizkaia.eus