Azpiegitura

Suelo industrial

Lurzoruaren sustapena

Azpiegiturakek lurzoru industriala eta bizitegi-lurzorua ditu.

Lurzoru industrialaren xedea da interes publikoko ekonomia-jarduerak egitea, eta bizitegi-lurzoruarena, berriz, etxebizitzak eraikitzea