Azpiegitura

Obras sociales

Laguntza zentroak

Azpiegiturak enpresaren funtzio bat da gizarte-azpiegituren proiektua, eraikuntza, ekipamendua eta ustiapena egitea, bere kabuz edo hirugarrenen bidez, mendeko pertsona nagusientzat, urritasunen bat dutenentzat eta gizarte-egoera ahuleko taldeentzat.