Azpiegitura

Elkartegiak

Elkartegietarako sarbidea

Azpiegiturak, SAMPek industria-moduluak eta bulegoak eskaintzen dizkizu Bizkaitik sakabanatuta dauden Elkartegiak enpresa-zentroetan.
Elkartegiak enpresa-zentroetan egoteko araubidea erosteko aukera duen errentamendua izango da; aukera hori errentamenduaren lehen urtea betetzen denetik egongo da, Barakaldo, Sondika, Getxo, Bakio, Santurtzi eta Arratzu Elkartegia Langunea izan ezik. Horietan egoteko araubidea erosteko aukerarik gabeko errentamendua da.

JARDUERAK
Erakunde onuraduna izateko jarduera ekonomiko nagusia EJSN – 2009 delakoaren (apirilaren 13ko 475/2007 ED. apirilaren 28ko 102 zenbakidun EAOn argitaratua) hurrengo epigraferen batean jasota egon beharko da:

 • B atala. ERAUZKETA INDUSTRIAK.
 • C atala. MANUFAKTURA INDUSTRIA.
 • D atala. ENERGIAREN, GASAREN, LURRUNAREN ETA AIRE GIROTUAREN HORNIDURA.
 • E atala. UR-HORNIDURA, SANEAMENDUKO JARDUERAK, HONDAKINEN KUDEAKETA ETA DESKUTSATZEA.
 • F atala. ERAIKUNTZA, HONAKO EPIGRAFE HAU IZAN EZIK:
  41.1. epigrafea- Higiezinen sustapena.
 • G atala. HANDIZKAKO ETA TXIKIZKAKO MERKATARITZA; MOTORDUN IBILGAILUAK ETA MOTOZIKLETAK KONPONTZEA, HONAKO EPIGRAFE HAU IZAN EZIK:
  47. epigrafea- Txikizkako merkataritza, motordun ibilgailu eta motozikletena izan ezik.
 • H atala. GARRAIOA ETA BILTEGIRATZEA.
 • I atala. OSTALARITZA, HONAKO EPIGRAFE HAU BAKARRIK:
  56.21. epigrafea- Ekitaldietako janari prestatuen hornidura.
 • J atala. INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOAK.
 • M atala. JARDUERA PROFESIONALAK, ZIENTIFIKOAK ETA TEKNIKOAK.
 • N atala. JARDUERA ADMINISTRATIBOAK ETA ZERBITZU LAGUNTZAILEAK, HONAKO EPIGRAFE HAUEK IZAN EZIK:
  77. epigrafea- Alokairu-jarduerak.
  80. epigrafea- Segurtasun eta ikerketa jarduerak.
 • S atala. BESTE JARDUERA BATZUK, HONAKO EPIGRAFE HAU BAKARRIK:
  95. epigrafea- Ordenagailuak, gauza pertsonalak eta etxean erabiltzeko produktuak konpontzea.

 • pdf Azpiegituretarako eta Lurralde Garapeneko foru diputatuaren 982/2023 FORU AGINDUA, azaroaren 14koa, Azpiegiturak, S.A.M.P.-ek kudeatzen dituen Elkartegiak enpresa-zentroetara sartzeko Batzordea arautzeko. 188,81 Kb
 • pdf Elkartegiak sarbiderako erregelamendua 301,20 Kb