Azpiegitura

Elkartegiak

Elkartegietarako sarbidea

Azpiegiturak, SAMPek industria-moduluak eta bulegoak eskaintzen dizkizu Bizkaitik sakabanatuta dauden Elkartegiak enpresa-zentroetan.
Elkartegiak enpresa-zentroetan egoteko araubidea erosteko aukera duen errentamendua izango da; aukera hori errentamenduaren lehen urtea betetzen denetik egongo da, Barakaldo, Sondika, Getxo, Bakio, Santurtzi eta Arratzu Elkartegia Langunea izan ezik. Horietan egoteko araubidea erosteko aukerarik gabeko errentamendua da.

JARDUERAK
Erakunde onuraduna izateko jarduera ekonomiko nagusia EJSN – 2009 delakoaren (apirilaren 13ko 475/2007 ED. apirilaren 28ko 102 zenbakidun EAOn argitaratua) hurrengo epigraferen batean jasota egon beharko da: